NHA: Thông báo giao dịch cổ phiếu của người có liên quan - Nguyễn Thị Kim Thoa
Ngày đăng: 06/04/2023 06:35:31

Bà Nguyễn Thị Kim Thoa - Chị dâu của Chủ tịch HĐQT đăng ký bán 8.000 cổ phiếu NHA.

Tài liệu đính kèm

20230406 - NHA - Thong bao GD CP cua NNB - Nguyen Thi Kim Thoa