UBCK nhà nước chấp thuận Công ty đại chúng

Ngày 02 tháng 06 năm 2010, UBCK nhà nước chấp thuận Tổng Công ty Đầu tư phát triển nhà và đô thị Nam Hà Nội trở thành công ty đại chúng theo quyết đinh số 1599/UBCK-QLPH

HNX thống báo nhận hồ sơ đăng ký niêm yết của Nam Hà Nội

Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội đã nhận được bộ hồ sơ đăng ký niêm yết cổ phiếu của Tổng Công ty Đầu tư Phát triển Nhà và Đô thị Nam Hà Nội với những nội dung sau:

TCT Đầu tư phát triển nhà và đô thị Nam Hà Nội chính thức nộp hồ sơ lên HNX

Ngày 28/04/2010, Tổng Công ty Đầu tư phát triển nhà và đô thị Nam Hà Nội đã thực hiện nộp hồ sơ xin niêm yết tại Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội.

Giới thiệu Tổng Công ty Nam Hà Nội

Tiền thân của Tổng Công ty Đầu tư Phát triển Nhà và Đô thị Nam Hà Nội là Công ty TNHH Thành Mỹ được thành lập ngày 26 tháng 03 năm 2004 với những ngành nghề chính ban đầu là xây dựng, khai thác và chế biến đá, mua bán vật liệu xây dựng... Với số vốn điều lệ ban đầu là 2.500.000.000 đồng, hoạt động chủ yếu tại tỉnh Hà Nam.