NHA: Công bố thông tin Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020.

NHA: Công bố thông tin Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020.

NHA Thông báo ngày tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020.

NHA Thông báo ngày tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020.

Thời gian: 7 giờ 30 phút, Thứ 2 ngày 06 tháng 4 năm 2020.

Địa điểm: Tại trụ sở Công ty - Cụm Công nghiệp Cầu Giát, xã Chuyên Ngoại, thị xã Duy Tiên, tỉnh Hà Nam.

NHA: Công bố thông tin báo cáo thường niên năm 2019.

NHA: Công bố thông tin báo cáo thường niên năm 2019.

NHA: Công bố thông tin Ông Nguyễn Minh Hoàn - Chủ tịch HĐQT đã mua 200.000 cp NHA

Ngày 13/03/2020 NHA nhận được Báo cáo kết quả mua cổ phiếu NHA của Ông Nguyễn Minh Hoàn - Chủ tịch HĐQT, cụ thể như sau:

NHA: Công bố thông tin BCTC năm 2019 đã được kiểm toán.

NHA: Công bố thông tin báo cáo tài chính năm 2019 đã kiểm toán và giải trình chênh lệch LNST so với cùng kỳ năm trước.

Báo cáo về ngày trở thành cổ đông lớn của Phạm Văn Tuân.

Ngày 26/02/2020 NHA nhận được Báo cáo về ngày trở thành cổ đông lớn của Phạm Văn Tuân, cụ thể như sau:

NHA: Công bố thông tin ông Nguyễn Minh Hoàn - Chủ tịch Hội đồng quản trị Tổng công ty đầu tư phát triển nhà và đô thị Nam Hà Nội đăng ký mua 200.000 cổ phiếu NHA.

NHA: Công bố thông tin ông Nguyễn Minh Hoàn - Chủ tịch Hội đồng quản trị Tổng công ty đầu tư phát triển nhà và đô thị Nam Hà Nội đăng ký mua 200.000 cổ phiếu NHA.

NHA Chủ trương nghiên cứu Dự án Tân Hà tại Thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam.

NHA Chủ trương nghiên cứu Dự án Tân Hà tại Thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam.

NHA trúng thầu dự án Tân Hà giai đoạn I tại Thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam.

NHA trúng thầu dự án Tân Hà giai đoạn I tại Thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam.

NHA: Công bố thông tin Thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp lần thứ 8 và thay đổi mẫu dấu công ty.

NHA: Công bố thông tin Thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp lần thứ 8 và thay đổi mẫu dấu công ty.